• Welke grondstoffen zijn verwerkt in een bepaalde batch?
  • Hoe plan ik mijn reactoren zo efficiënt mogelijk?
  • Wat is de kwaliteit van mijn geproduceerde (half)fabricaten? 
  • Volgt mijn personeel alle procedures goed op?


Dit zijn vragen die typerend zijn binnen een chemisch productieproces. Het antwoord hierop is echter vaak minder vanzelfsprekend. Tijdrovende, handmatige opname en invoer van gegevens in een systeem, met het risico op menselijke fouten zijn helaas geen uitzondering. In de loop der jaren heeft Novotek samen met haar klanten en partners veel van dit soort vraagstukken opgelost.

  • SC Johnson;
  • PPG;
  • Akzo Nobel;
  • Dunlop Conveyor Belting en
  • BASF zijn daar enkele voorbeelden van.

 

Overzicht

Veel gebruikte oplossingen hier zijn:

Vooral de meest recente ontwikkelingen op het gebied van Big Data zijn waarneembaar binnen de chemische industrie. Vanwege wet- en regelgeving wordt het steeds belangrijker alle procesdata op te slaan en te rapporteren. GE Digital biedt de mogelijkheden hieraan te voldoen door middel van slimme standaard oplossingen, toegespitst op uw specifieke behoefte.