Niet alleen binnen productieomgevingen heeft Novotek oplossingen gerealiseerd, er zijn ook speciale gebouwbeheer- en gebouwmonitoringsystemen ontwikkeld met behulp van de standaard GE-IP software. Hiermee verzorgen we één platform dat alle data uit de bestaande systemen ontsluit en rapporteert. De oplossingen worden breed in diverse markten ingezet, bij onder andere rechtbanken, belastingkantoren, High Tech Campus Eindhoven, Flora Holland, RIVM, ASML, AMC en menig andere organisatie. De communicatie verloopt in veel gevallen via het standaard BACnet protocol.

 

De systemen helpen bedrijven bij het efficiënt omgaan met gas, elektriciteit en water, door data te verzamelen en informatie overzichtelijk weer te geven middels standaard rapportage. In bijvoorbeeld ziekenhuizen wordt kritische data van operatiekamers, vriezers, e.d. gemonitord en gelogd. Hierdoor kan in geval van calamiteiten tijdig worden gealarmeerd en kunnen kwaliteitsrapportages worden overlegd aan de verantwoordelijke instanties.

De laatste nieuwe ontwikkelingen op gebied van mobiliteit zorgen ervoor dat deze gebruikers hun informatie te allen tijde bij zich kunnen hebben. Ontsluiting van informatie via mobiele devices zoals de iPad, iPhone en Android gebaseerde toestellen, maken het mogelijk om sneller beslissingen te nemen, kosten te besparen en onderhoud te verminderen.

Door op deze manier naar gebouwen te kijken, groeien klassieke meet- en regelsystemen naar complete energiemanagementsystemen. Systemen die schaalbaar, duurzaam en toekomstgericht zijn.

Referenties

 

Bekijk hier de overige referenties van Novotek >