Stel nu je vraag

OEE uitleg voor productie medewerkers

Leer de basisbeginselen van OEE, hoe OEE wordt berekend en wat OEE beïnvloedt.OEE als KPI - uitlegOEE (Overall Equipment Effectiveness) is een simpel, praktisch en krachtige KPI (key performance indicator) om de prestaties van uw productieproces (machines, productielijnen en fabrieken) te monitoren en te verbeteren. Belangrijk hierbij is om in de gaten te houden waar de grote verliezen liggen. Deze zijn in drie categoriën te verdelen: beschikbaarheid, prestatie en kwaliteit. Beschikbaarheid meet de verliezen in relatie tot stilstanden. Prestaties meet de verliezen in relatie tot achterblijvende snelheid. Kwaliteit ligt in het verlengde van orders die niet zijn vrij gegeven. Samen vormen deze drie KPI's OEE. OEE is de KPI dat u een compleet inzicht biedt in de effictiviteit van uw productie.

Waar begint u?

OEE - kwaliteit, beschikbaarheid en prestatieEen OEE analyse start met de beschikbare productie tijd. De tijd dat een fabriek productie kan draaien. Daarna abstraheer je de geplande stops. Onder deze stops vallen alle gebeurtenissen die niet in de analyse meegenomen moeten worden omdat de fabriek op dat moment niet produceert, denk aan pauzes, lunches, gepland onderhoud. De overgebleven tijd is de geplande productie tijd. De winst ligt in het verbeteren van de efficiency die de daadwerkelijke productie reduceren. De drie belangijkste categorien zijn; stilstanden, achterblijvende prestatie en verliezen als gevolg van achterblijvende kwaliteit.

Beschikbaarheid

OEE - beschikbaarheidDe beschikbare productie tijd heeft te maken met alle soorten verliezen als gevolg van stilstanden. Dit kan komen door een slecht functionerende machine, gebrek aan materiaal, verandering in orders of een wisseling van dienst.

De overgebleven tijd wordt 'Volledige productie tijd' genoemd en het doel is om deze beschikbare tijd zo groot mogelijk te hebben.

Prestaties

OEE prestatieHet verbeteren van de prestaties richt zich op het verbeteren van de productie snelheid. Dit kan per product verschillen. Tevens kan het per periode of per productie route binnen de fabriek verschillen.

Enkele voorbeelden die de prestaties beinvloeden: slecht grondstoffen, ineffeciente operator, oude machines. De tijd die overblijft wordt de Netto productie tijd genoemd.

Kwaliteit

OEE KwaliteitKwaliteit is afhankelijk van het aantal units die geproduceerd zijn en degene die uitgeleverd worden. Producten die opnieuw bewerkt moeten worden of lager gekwalificeerd worden, vallen onder productie verlies als gevolg van achterblijvende kwaliteit.

De overgebleven tijd wordt 'volledige productie tijd' genoemd en het doel is om deze beschikbare tijd zo groot mogelijk te hebben.

OEE berekenen

Download OEE calculatorOEE calculaties zijn gebaseerd op drie factoren: beschikbaarheid, prestaties en kwaliteit. Hieronder ziet u hoe deze worden berekend.

  • Beschikbaarheid = tijd / geplande productie tijd
  • Prestatie - ideale productie cyclus tijd / werkelijke cyclus tijd
    of
    Prestatie = werkelijke productie snelheid / ideale productie snelheid
  • Kwaliteit= goedgekeurde units / totaal aantal units


OEE combineert al deze factoren naar 1 KPI: 
OEE = beschikbaar x prestaties x kwaliteit

OEE berekening

OEE als richtlijn
Een verbeterde OEE is niet het enige doel. Hiernaast ziet u een voorbeeld omtrent de wisseling van twee diensten en de bijbehorende data. In eerste instantie lijkt de eerste dienst beter gedraaid te hebben dan de tweede. Hun OEE is immers beter. Echter een organisatie zou niet de beschikbaarheid met 5% verhogen om vervolgens 3.5% op kwaliteit in te willen leveren. OEE biedt geen magische formule voor succes. Het geeft een richtlijn om op verschillende manieren naar de productie te kijken en te beoordelen. De totale OEE waarde is de beste manier om de huidige status te vergelijken met de geplande.

 

OEE voorbeeld berekeningen

OEE berekeningDe tabel links toont data van een dienst die gebruikt is om OEE waarde te berekenen. Maak met de OEE ROI calculator (excel) van Novotek zelf de berekening. In het excel bestand kunt u het percentage van iedere OEE factor als beschikbaarheid, prestatie en kwaliteit achterhalen.


Maak de berekening met de OEE ROI calculator

Download het excel bestand en achterhaal het percentage van iedere OEE factor
Vul de gevraagde productie data in en ontdek uw verbeteringspotentieel.

Masterclass OEE

Masterclass OEEZoals hierboven beschreven wordt de OEE berekend op basis van 3 factoren. Uit de calculatie blijkt dat OEE niet altijd even gemakkelijk is. Bijvoorbeeld, als alle factoren 90% bijdragen dan zal de OEE niet meer dan 72.9% zijn. Uit onderzoek is gebleken dat bij vele industriën de OEE waarde beneden de 60% ligt. In de praktijk ligt de bijdrage die iedere factor heeft, behoorlijk verschillend zoals je ziet in de tabel. Uiteraard is iedere fabriek uniek. Als uw productie organisatie een 6 Sigma QA programma heeft, dan bent u waarschijnlijk niet tevreden als de KPI Kwaliteit  99.9% is. Dit moet minstens 99.99966% zijn. Onderzoek wijst uit dat over de gehele wereld het gebruikelijke OEE nummer niet meer is dan 60%. Zoals hieronder te zien is, komt de Master Class OEE niet boven de 85% uit.

Beschikbaarheid   90,0%
Prestatie   95,0%
Kwaliteit              99,9%
Totale OEE          85,0%