Marine & Offshore

Automatisering- en informatiseringsoplossingen voor schepen en boorplatformen

Naast de traditionele productieomgevingen op het vaste land, levert Novotek al bijna 20 jaar oplossingen voor schepen en boorplatformen. Ook in dit marktsegment hebben toonaangevende bedrijven gekozen voor de meest innovatieve oplossingen op gebied van automatisering en informatisering.Vanwege het feit dat deze 24/7 operationeel moeten kunnen zijn, is een stabiel en betrouwbaar systeem van groot belang. Midden op zee is immers geen directe toegang tot service verlenende organisaties, die snel ter plaatse kunnen zijn.

Zo worden de oplossingen gebruikt door twee van ’s werelds grootste baggerbedrijven, Van Oord Dredging & Marine en Jan de Nul. Zij gebruiken de systemen voor het aansturen van de baggerinstallaties en tijdig alarmeren van de bemanning in geval van calamiteiten aan boord van hun schepen. Vanwege de specifieke kennis van de markt en de integratie met de andere systemen op schepen, heeft Novotek een select aantal partners waarmee samen wordt gewerkt om elke keer weer soepel in te spelen op de veranderende klantvraag. Ook de samenwerking met deze partners gaat jaren terug, waardoor de wederzijdse belangen goed zijn afgestemd.

Informatisering- en automatiseringsoplossingen voor de Marine en Offshore

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht

  • Realtime monitoring van installaties in het veld
  • Betrouwbare besturing 
  • Centrale opslag van procesdata
  • Eenvoudige ontsluiting via satelliet
  • Integratie met marinesystemen 

Bekijk hier referenties van Novotek >