Home » Nieuws » Het is de tijd om te helpen
Nieuws

Het is de tijd om te helpen

Momenteel gebeurt er zeer veel in de wereld. Van aardbevingen in Afghanistan, Marokko, Turkije en Syrië. Overstromingen in Libië en de Filipijnen en dat zijn alleen de gebeurtenissen die plaatsvinden door invloeden van de natuur. Daarnaast vinden nog slepende conflicten plaats, zoals in Oekraïne en in Israël, Gaza en de Westelijke Jordaanoever. In een snel tempo hebben veel mensen hulp nodig.

Novotek steunt dit jaar het Rode Kruis met een kleine bijdrage.

Het Rode Kruis is bij uitstek een organisatie die zich inzet voor slachtoffers wereldwijd. De organisatie richt zich echter niet alleen op de slachtoffers van grote rampen. Naast het ondersteunen van mensen in Nederland die leven in voedselarmoede, staan ze ook klaar bij de avondvierdaagse voor de blaren van wandelaars en op festivals voor mensen die in glas zijn gaan staan. Kortom een organisatie die hulp biedt.


Wilt u ook een bijdrage leveren?

Ga naar de website van het Rode Kruis, iedereen kan een steentje bijdragen.


We danken ieder voor de fijne samenwerking afgelopen jaar en wensen iedereen het beste voor de feestdagen en het nieuwe jaar.

Novotek steunt het Rode Kruis
Meer nieuws