Home » Insights » 7 misvattingen over versiebeheer en back-up
Digitalizeren

7 misvattingen over versiebeheer en back-up

Versiebeheer en back-up van besturingsprogrammatuur krijgt bij veel industriële bedrijven nog steeds niet de aandacht die het verdient. Zonder de juiste besturing is uw productie nergens en kan het proces dagenlang stil liggen. Een handmatige aanpak kan jarenlang goed hebben gewerkt. Maar nu er grote hoeveelheden code moet worden beheerd door wisselende personen kan dit tot grote problemen leiden. In dit artikel bespreken en beantwoorden we zeven misvattingen over versiebeheer en back-up.

Wat betekent versiebeheer en back-up?


Versiebeheer is een proces waarbij wijzigingen aan besturingssystemen worden gemonitord, vergeleken en vastgelegd. Het is een bekend concept voor wie met programmeren werkt, maar het is met name van essentieel belang voor de uptime van industriële automatiseringsinstallaties.

Met versiebeheer en back-up zorg je ervoor dat de machines die in een fabriek draaien altijd up-to-date zijn. Je weet welke wijzigingen er in de programmatuur zijn aangebracht, wie deze heeft aangebracht en wanneer deze zijn aangebracht. U kunt een gecrasht systeem met 1 druk op de knop herstellen naar de laatst werkende versie en de productie voortzetten.

“Geautomatiseerd versiebeheer is niet nodig. Onze productie draait al jaren zonder dit soort software.”

Zonder een back-up of de mogelijkheid om versies met elkaar te vergelijken en eventueel te herstellen, is er geen overzicht. Met een geautomatiseerd back-upbeheersysteem wordt het beheer van back-ups gepland en worden alle wijzigingen aan een programma op een gestructureerde manier bijgehouden.

“Het implementeren van een versiebeheersysteem brengt aanzienlijke overhead en kosten met zich mee.”

Het installeren van een hedendaags versiebeheersysteem is relatief eenvoudig, waarbij meestal slechts een server en enkele clients nodig zijn. U kunt het systeem zelf implementeren en binnen één dag configureren. Doorgaans duurt de volledige implementatie ongeveer een week, waarna alle systemen naadloos met elkaar zijn verbonden. De kosten van downtime, waarbij de juiste versie niet kan worden gevonden, zijn over het algemeen aanzienlijk hoger dan de kosten van een versiebeheersysteem.

“Een versiebeheersysteem wordt hoofdzakelijk ingezet om het personeel te optimaliseren of te vervangen.”

Om een snelle herstelprocedure te waarborgen, is het cruciaal om zorgvuldig en regelmatig back-ups te maken. De software heeft als doel tijdrovende en repetitieve taken te automatiseren, waaronder:

  • Het beheer van back-ups
  • Het beheer van verschillende versies
  • Het beheer van documentatie

Het gevolg van een back-upmanagementsysteem is dat het medewerkers tijd vrijmaakt, waardoor ze zich kunnen richten op hun kerncompetenties en de ontwikkeling van hun vaardigheden.

“Onze procedurele versiebeheerstrategie werkt prima.”

De meeste bedrijven hebben procedures ingericht voor het omgaan met verschillende versies. Het vergelijken van bestandsgroottes en datums blijkt niet efficiënt te zijn en biedt geen gedetailleerd overzicht van de verschillende bestaande versies. Bovendien is het niet makkelijk om de meest recente versie te lokaliseren, de wijzigingen te bekijken, of de persoon die deze heeft aangepast te identificeren. Dit gaat dus ook regelmatig fout.

“Voor een geautomatiseerd versiebeheersysteem is een uniforme automatiseringsomgeving is noodzakelijk.”

Een effectief versiebeheersysteem kan omgaan met diverse automatiseringssystemen van verschillende leveranciers, zowel standalone als in netwerkomgevingen. Dit soort systemen zijn er juist op gemaakt om met verschillende merken om te gaan en hier een standaard in aan te brengen.

“Alleen interne medewerkers hebben de mogelijkheid om versies te beheren en back-ups te maken.”

In productiefabrieken wordt regelmatig een beroep gedaan op externe leveranciers voor hun dagelijkse productieprocessen. Het is daarom van cruciaal belang dat het versiebeheersysteem in staat is om de door extern personeel aangebrachte wijzigingen in de besturingssystemen vast te leggen. Bovendien is het essentieel om de redenen van deze wijzigingen te documenteren, zodat volledige validatie en traceerbaarheid mogelijk zijn.

“Back-up en versiebeheer zijn identiek.”

Versiebeheer kan een back-up niet vervangen, en vice versa. Het zijn twee afzonderlijke instrumenten die het beste samenwerken om ervoor te zorgen dat relevante informatie beschikbaar is wanneer dat nodig is. De enige manier om te verifiëren of de programma’s die in productie worden uitgevoerd consistent zijn met de bestaande back-ups, is door de back-ups te plannen en ze te vergelijken met de laatst ingecheckte versie. Op deze manier kunt u veranderingen nauwkeurig volgen en analyseren.

> Lees meer over versiebeheer

Kortom

Procedurele afhandeling van versies en opslag van programmatuur leidt in de meeste gevallen tot fouten en is daarmee niet veilig. Om te waarborgen dat altijd en overal de meest recente versies en back-ups beschikbaar zijn, is het raadzaam gebruik te maken van geautomatiseerde back-up- en versiebeheersoftware.

Indien u een veilig back-upbeheerplatform voor OT-systemen wilt implementeren dat zowel back-up- als versiebeheer integreert, raden wij octoplant aan.

> Productinformatie: Lees meer over octoplant en start de demo.


Wij vertellen u graag meer!

Meer artikelen