Home » Insights » Hoe optimaliseer je de doorlooptijden van productieorders?
Optimaliseren

Hoe optimaliseer je de doorlooptijden van productieorders?

Doorlooptijden van productieorders kun je optimaliseren met een detailed schedulingstool, die rekening kan houden met beschikbare productiecapaciteit door automatisch een check te doen op de aanwezigheid van machines, mensen en materialen.

Wat is de beschikbare capaciteit?

Om te weten wanneer je een order kunt inplannen, moet je weten wat de beschikbare productiecapaciteit is. Deze hangt niet alleen af van het vrij zijn van de machines, maar ook van de materialen die nodig zijn en mensen die aan de lijn moeten staan. Het probleem is dat deze drie factoren constant in de tijd en ook nog eens op elk moment kunnen veranderen. Een geautomatiseerd systeem kan deze factoren continu bewaken en de planning daarop aanpassen, waardoor de gemiddelde doorlooptijd van alle orders wordt geoptimaliseerd.

Welke informatie heeft het systeem nodig?

De beschikbaarheid van machines wordt bepaald door enerzijds het shift patroon (ploegendienst) en anderzijds de bezetting van deze machines door andere orders. Om inzichtelijk te krijgen hoeveel materiaal beschikbaar is moet het systeem weten hoe groot de voorraden zijn in combinatie met de consumpties van andere orders. De beschikbaarheid wordt ook nog bepaald door de aanwezigheid van de juiste operators, al dan niet met de nodige kennis en/of certificaties om het produktieproces te kunnen bedienen.

Hoe werkt de optimalisatie?

Bij het inplannen van een order met behulp van een detailed schedulingsysteem, kun je kiezen voor de optie “Mimimize lead time“. Met deze setting gaat het systeem automatisch op zoek naar de snelste doorlooptijd van de gehele order door een combinatie toe te passen van forward scheduling op de eerste operatie van de routing en backward scheduling op de laatste. Het resultaat is dat alle orders de kortst mogelijke doorlooptijd krijgen binnen de grenzen van de beschikbare capaciteit.

Meer weten?

Neem contact op met een van onze productspecialisten via customerservice.benelux@novotek.com of bel +31 76 587 10 10.

Meer artikelen