Home » Insights » Lean Circularity mogelijk maken met Smart Factory oplossingen
Optimaliseren

Lean Circularity mogelijk maken met Smart Factory oplossingen

Lean circulariteit

In de vakpers wordt gesproken over veerkracht, verspilling en de groeiende rol van kunstmatige intelligentie en machine learning. In een productiebedrijf bent u ook met andere onderwerpen bezig, zoals het inzetten van smart factory, lean werken en verduurzamen. Soms lijken deze onderwerpen in strijd met elkaar. Echter als we duurzame bedrijven en een duurzame planeet wensen, dan moeten we de digitale transformatie goed aanpakken. Het digitaliseren van de infrastructuur geeft op zijn beurt weer toegang tot een circulaire economie met de bijbehorende kansen.

Lees het artikel: Wat is Smart Factory?

Wat is circulaire economie?

De circulaire economie is meer dan een duurzaamheidsinitiatief. Het is een transformatiekader dat industriële bedrijven helpt om geld te verdienen en te besparen door het maximale uit hulpbronnen te halen. Afval in de circulaire economie is “vluchtig” en kost geld. Maar er is goed nieuws. Dankzij de gevestigde manufacturing methodologieën, zoals lean zijn circulariteitstrajecten mogelijk. De gemene deler is het opnieuw inzetten van afval en zelfs elimineren van afval.

Lean circularity uitgelegd

Lean circularity of C-lean, is een nieuw conceptueel kader dat de vitaliteit van lean en circulaire economie samenvoegt. Binnen Lean circularity maken productiebedrijven gebruik van lean -tools en -methoden, in combinatie met de principes van de circulaire economie. Hiermee verbeteren bedrijven de efficiëntie als wel de effectiviteit tijdens het productieproces.

Verwijder niet alleen afval. Benut het

Maar liefst 25-30% van de uitstoot en het afval komt van huishoudens en individuen. Echter het overgrote deel van de wereldwijde uitstoot (70-75%) kan verminderd worden door de beslissingen van degenen die bedrijven, gebouwen en overheden leiden. (Project Drawdown1). Als we onze impact op de planeet willen verminderen, moet de industrie de leiding nemen. Afval volledig elimineren is misschien niet mogelijk. Een waardevol product van afval maken is daarom des te zinvoller. Binnen de industrie is 68% gestart met het opnemen van lean concepten als Muda, Muri en Mura.

  • Muda: Reduceren verspilling
  • Muri: Voorkomen van overbelasting
  • Mura: Afstemming processen
Lees meer over Lean Circulariteit

In de whitepaper, Lean Manufacturing in the Age of the Industrial Internet, bespreekt GE Digital de ervaring van klanten met lean gedreven software oplossingen. Klanten hebben tot 15% verbeterde arbeidsbenutting en 15% minder work in process bereikt, naast snellere turnaround en productie optimalisatie voor tijdige levering.

GE Digital maakt Smart Factory mogelijk voor lean circulariteit

GE Digital ontwikkelt nieuwe lean circularity-oplossingen om afval als waardevolle voorraad zichtbaar te maken bij industriële bedrijven.Ze hebben gemerkt dat klanten hun software producten zoals Historian, SCADA en Analytics gebruiken om afval inzichtelijk te maken en er waarde uit te creëren. Door in gesprek te gaan met bedrijven zet GE Digital zich in om nieuwe waardes te creëren, processen te optimaliseren en daarmee dragen organisaties bij aan maatschappelijke doelstellingen.

>Productinformatie: Ontdek Proficy Historian en bekijk de datasheet
>Productinformatie: Ontdek SCADA en download de whitepaper

Belangrijkste resultaten van smart factory oplossingen

Als industriële bedrijven dit pad volgen, hebben ze digitale oplossingen nodig die hun bedrijfs- en operating modellen ondersteunen. Daarom is de digitale transformatie belangrijk. De Smart Factory technologie in combinatie met een lean cultuur vormen de drijvende kracht achter het reduceren van afval en circulariteit.

Drie problemen die het waard zijn om op te lossen

Op basis van interviews en het succes van klanten die onze bestaande producten gebruiken, zijn er drie problemen geïdentificeerd;

  • Measure use: Om circulaire industriële en manufacturing systemen te leveren, is een holistische aanpak nodig om de juiste metrics/KPI’s vast te stellen. Dit omvat naast de traditionele productiecijfers ook de sociale, ecologische en economische gevolgen van elk gebruikte grondstof.
  • Use less: Om circulaire en duurzame doelen te bereiken en te voldoen aan wettelijke vereisten, stijgt de behoefte om de inzet van hulpbronnen, zoals materialen, energie en apparatuur te verminderen. Hiervoor is het nodig om op proces-, apparaat- en productniveau het gebruik te meten, reduceren en te optimaliseren.
  • Track and trace: Een belangrijke uitdaging voor het bereiken van circulariteit, is het begrijpen van de historie van elk product, onderdeel en materiaal. Een groot aantal van de geïnterviewden blijken daarom de ruwe grondstoffen, producten en onderdelen te traceren. Hiermee verkrijgen zij inzicht in de conditie, kwaliteit, prestaties, samenstelling en herkomst (bv. gerecycled materiaal). Dat zijn belangrijke uitgangspunten bij het uitzetten van operationele strategieën over het hergebruiken van materialen, recycleren en de inzet van marketingstrategieën, denk aan productdifferentiatie. Wat onderdelen zijn van het EU digitale productpaspoort.

De volgende stap naar circulariteit

Kortom, nu 73% van de consumenten bereid is hun gedrag te veranderen, komen bedrijven in actie (Bron 2). Een echte circulaire economie is nog ver weg. Maar GE Digital heeft de systemen en tools gereed, die nodig zijn om de eerste stap richting circulariteit te maken.

Wilt u starten met uw lean circulaire productie?

Start met Smart Factory technologieën. Voor de veerkracht van het milieu en de samenleving is het gebruik van Smart Factory oplossingen voor lean circulariteit de grootste industriële kans van deze tijd.


Neem contact op per mail als u meer wilt weten over Smart Factory en circulariteit .


Succesvolle referenties
Cincinnati
Lees meer
SAGW automotive
Lees meer
Gallo glass company
Lees meer
Meer artikelen