Home » Insights » Wat is Operational Excellence?
Digitalizeren

Wat is Operational Excellence?

Operational Excellence is letterlijk vertaald “uitblinken in de operatie”. En dat is eigenlijk ook precies wat hiermee bedoeld wordt. Door te streven naar Operational Excellence willen productiebedrijven graag de beste zijn in de operatie, oftewel het maken van hun producten.

Balanceren tussen Kosten, Kwaliteit en Klanttevredenheid

Productiebedrijven staan continu voor de uitdaging om producten te maken tegen zo laag mogelijke kosten met een zo hoog mogelijke kwaliteit en dan ook nog eens juist op het moment dat de klant deze wil hebben. Dat vergt inzicht in het productieproces.

Operational Excellence - de balans tussen kosten, kwaliteit en klanttevredenheid

Kosten bestaan uit 3 M’s: Mensen, Machines en Materialen.

De kosten van het productieproces worden gevormd door de mensen aan de lijn, de investering in machines voor de automatisering en de gebruikte materialen. Idealiter zou je per minuut en per onderdeel willen weten waar er kosten gespendeerd worden. Met een digitaal MES systeem kan dat gerealiseerd worden, waardoor je beter inzicht en dus grip krijgt op de kostprijs.

Ontdek de voordelen van een MES systeem.

Kwaliteit is een kwestie van meten en borgen

De kwaliteit van een product is de mate waarin aan de eisen die de klant stelt voldaan wordt. Dit kun je alleen controleren door te meten en de resultaten te vergelijken met deze eisen. Het liefst zo veel en zo vroeg mogelijk in het productieproces zodat je nog kunt bijsturen indien nodig. Digitaal meten heeft het voordeel dat het resultaat direct beschikbaar is en er ook direct actie kan worden ondernomen.

Klanttevredenheid vraagt om korte lijntjes

Producten van de juiste kostprijs en kwaliteit moeten vaak ook nog voor een bepaalde datum geleverd kunnen worden. Dat vraagt inzicht in de productiecapaciteit, materiaalvoorraden en beschikbaarheid van personeel. Bij elke verandering hierin dient er indien nodig een aanpassing in de productieplanning te worden gerealiseerd.

World Class Manufacturing

Naast de bekende software tools zoals een MES/MOMS systeem, zijn er verschillende methodes beschikbaar als ondersteuning voor de reis naar Operational Excellence. Operational Excellence is namelijk nooit een eenduidig doel maar een continue reis. World Class Manufacturing is eigenlijk een containerbegrip van verschillende methodes met verschillende doelen zoals:

  • Lean Manufacturing: kosten besparen door het verwijderen van activiteiten zonder toegevoegde waarde.
  • Six Sigma: streven naar perfectie in kwaliteit
  • Total Productive Maintenance: geoliede organisatie met focus op productiviteit en klanttevredenheid

Wilt u meer weten over hoe u Operational Excellence binnen uw bedrijf kunt realiseren? Neem dan contact op met een van onze consultants.


Lees meer over Smart Manufactory: slim produceren door het gebruik van real-time productiegegevens uit sensoren, machines en productiesystemen.


Meer artikelen