Home » Insights » Wat is Smart Factory?
Optimaliseren

Wat is Smart Factory?

Smart Factory is slim produceren door het gebruik van realtime productiegegevens uit sensoren, machines en productiesystemen. Door verwerking van de verzamelde gegevens te automatiseren, worden processen en beslissingen proactief verbeterd waardoor de algehele bedrijfsvoering op een slimme manier geoptimaliseerd kan worden.(1)

Wat is Smart Factory?

Smart Factory begint met data

We bevinden ons in het tijdperk van Industrial Internet of Things en Internet 4.0. Overal bevinden zich apparaten die met elkaar praten en continu data produceren. Zeker in het productieproces. Het verzamelen van al die data is tegenwoordig het probleem niet meer, maar wat doe je ermee? Moet je het allemaal opslaan en zo ja hoe en waar? En als het eenmaal opgeslagen is wat doe je er dan mee?

Studies tonen aan dat 70% van de verzamelde gegevens niet eens worden gebruikt(2). Waarom is dat eigenlijk zo?

Het is niet omdat de gegevens geen waarde hebben, maar het is meestal omdat ze moeilijk te bereiken of combineren zijn waardoor het lastig is om er waardevolle analyses op uit te voeren. De data waar we het over hebben vormt de ruggengraat van de Smart Factory en moet daarom snel een eenvoudig toegankelijk worden gemaakt. Dat is fundamenteel in de digitale transformatie.

De term digitale transformatie is momenteel trending, maar waar het echt op neerkomt is het omzetten van de analoge signalen die we dagelijks op de werkvloer gebruiken in digitale informatie en deze op de juiste manier opslaan. Daar zijn tegenwoordige speciale process historians voor beschikbaar die grote hoeveelheden procesdata tot op elk gewenst detailniveau kunnen opslaan. Op de werkvloer hebben we te maken met tijdgerelateerde data. Om daar zinvolle informatie van te maken moeten we daar logica aan verbinden die deze data omzet in relationele data. Dat is te automatiseren met transacties. Vervolgens kunnen we met rapportages en dashboards die relationele data inzichtelijk maken voor de gebruikers zodat zij hier hun beslissingen op kunnen baseren.

In de Smart Factory heeft iedereen toegang tot betrouwbare en consistente informatie om zijn of haar functie beter te kunnen uitvoeren.

Wat is nodig om zover te komen?

De Smart Factory (ook wel Smart Manufacturing of MES genoemd) is een uiteindelijk suite van on-premise en cloudoplossingen die tijd gerelateerde procesdata continu omvormt tot zinvolle informatie en deze toegankelijk maakt. Het transformeert uw productiebedrijf door middel van realtime inzichten en gegevensintegratie, en brengt de digitale wereld samen met de fysieke wereld van de productie.

Ontdek de voordelen van MES systeem

Whitepaper Smart Factory
Download de brochure

Wilt u graag meer weten?

Proficy Smart Factory

GE Digital biedt een verzameling van oplossingen die het gehele productieproces digitaliseren, zoals we hierboven beschreven hebben. Deze suite heet Proficy Smart Factory en wordt aangedreven door realtime datacollectie, monitoring en visualisatie, data opslag en machine learning om uiteindelijk voorspellende analyses ten behoeven van “lean manufacturing” mogelijk te maken.

Met Proficy Smart Factory krijg je de tools om succesvol over te stappen naar een digitaal gedreven productieproces waarbij iedereen altijd en overal direct inzicht heeft in de status en gewaarschuwd wordt bij mogelijke afwijkingen. Het biedt voordelen op diverse vlakken.

Verlaagt de kosten

Door het gebruik van machines, materialen en energie beter op elkaar af te stemmen, kunt u de voorraad verminderen, kostbare productietekorten identificeren, energie en verspilling van nutsvoorzieningen verminderen en inzicht krijgen in de doorvoer met zicht op kritieke processen.

Verbetert de kwaliteit

Leg kwaliteitsgegevens en gerelateerde traceerbaarheidsinformatie vast, terwijl u tegelijkertijd analyses uitvoert op proces- en productgerichte gegevens, materialen classificeert als niet-conform, out-of-spec en verbanden kunt onderzoeken ten behoeve van terugroepakties.

Versnelt de productie

Verbeter de prestaties op het gebied van tijdige levering en reageer optimaal en flexibel op wijzigingen in het proces. Krijg up-to-date inzicht in alle onderhanden werk-orders, zorg voor meer succesvolle introducties van nieuwe producten (NPI’s) en verkort de ontwerp-naar-levering cycli.

Bronnen:
1 https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/smart-factory
https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/what-is-a-smart-factory
https://tulip.co/glossary/what-is-a-smart-factory-and-what-it-means-for-you/

Fler insights